13 oktober 2021
Geplaatst door TeamStadsveteraan

Bewoners van Stadsveteraan in het Amstelkwartier zorgen samen voor hun pand en bepalen zelf de invulling van de gemeenschappelijke ruimtes. Ook kiezen de bewoners samen een nieuwe huurder als er een woning vrijkomt op hun verdieping. Hiervoor richten de toekomstige bewoners een beheercoöperatie op. Zij zijn dus actief betrokken bij de woongemeenschap.

Een beheercoöperatie is één van de verschijningsvormen van de wooncoöperatie, waarbij de leden (bewoners/huurders) gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen over hun woonomgeving/wooncomplex.

Bij Stadsveteraan in het Amstelkwartier blijft Woonzorg Nederland eigenaar van het gebouw, maar krijgen de bewoners zeggenschap en verantwoordelijkheden in het beheer van het wooncomplex en de gezamenlijke ruimtes.

Een beheercoöperatie heeft de volgende kenmerken:

 • Het is een collectief van minimaal 5 bewoners met een duidelijk omschreven visie op wonen.
 • Het collectief neemt het beheer over van Woonzorg Nederland en richt daarvoor een vereniging op, zodat democratisch bestuur is geborgd.
 • Het collectief is verantwoordelijk voor de woningtoewijzing (binnen afgesproken en wettelijke kaders), de verhuur/exploitatie van de gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen.
 • Het collectief is verantwoordelijk voor klein onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke ruimtes.

Kartrekkers gezocht
Het complex in het Amstelkwartier moet nog gebouwd worden (de verwachte oplevering is medio 2023), maar de voorbereidingen voor het vormen van de bewonersgroep is inmiddels in volle gang. Woonzorg Nederland zoekt nu actieve bewoners die kartrekker willen zijn. Als kartrekker vormt u samen met uw toekomstige medebewoners een kopgroep en gaat u, onder begeleiding van !WOON, een coöperatieplan opstellen en toewerken naar de oprichting van de vereniging. U staat aan het roer van het vormgeven van uw ideale woonomgeving.

Wie zoeken we?

 • U bent 55 jaar of ouder.
 • U voldoet aan de inkomensgrenzen die gelden voor sociale huur.
 • U bent bereid en in staat om tijd te investeren in de beheercoöperatie.
 • U bent betrokken en neemt graag verantwoordelijkheid voor uw eigen woonomgeving.
 • U kunt goed samenwerken en kunt een goede inschatting maken van de verschillende belangen die er spelen (bij de bewoners en bij Woonzorg Nederland) en daarnaar handelen.
 • U heeft een proactieve houding, ondernemend ingesteld en oplossingsgericht.
 • Het collectief biedt een goede leefomgeving en leefklimaat voor haar leden.
 • Het collectief legt jaarlijks verantwoording af aan haar leden/huurders en aan de vastgoed eigenaar.
 • Bestuurlijke ervaring bij soortgelijke bewonersorganisaties is mooi, maar zeker geen must.

Heeft u interesse om mee te praten over het oprichten van de wooncoöperatie in Stadsveteraan in het Amstelkwartier? Laat het ons weten via stadsveteraanamstelkwartier@woonzorg.nl.