5 april 2022
Geplaatst door TeamStadsveteraan

De eerste bijeenkomst van de kopgroep van de Stadsveteraan is een feit. Deze achttien Amsterdammers maakten kennis met elkaar op het hoofdkantoor van Woonzorg Nederland. Ze maakten voorlopige afspraken voor het oprichten van de beheercoöperatie in het gebouw en voor het sociaal contract.

Eind vorig jaar en begin dit jaar vonden er gesprekken plaats met ongeveer 50 mensen die interesse hadden om de beheercoöperatie op te richten. De 18 geselecteerde kandidaten vormen samen de kopgroep.

Veel mensen uit de kopgroep herkennen zichzelf in het woord Stadsveteraan. Jan Baggen:  ‘Ik ben een Stadveteraan, een geboren en getogen Amsterdammer.’ En Lydia Lamp identificeert zich met de naam Stadsveteraan. Henk van Lemel wist het woord Stadveteraan mooi te ontleden. Voor hem betekent het: De stad, het creëren van een nieuwe stukje stad in de stad. En veteraan staat voor routinier, de routinier neemt bagage en kennis mee die aan elkaar wordt overgedragen.

Ook het concept van de Stadveteraan spreekt veel mensen aan. Het samen leven in een gemeenschap en er voor elkaar kunnen zijn, het gezamenlijk ondernemen van activiteiten op zowel creatief gebied als op culinair gebied. Maar ook samen een sportactiviteit ondernemen in een van de vele gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw. Voor Gina Beekelaar mag dit zelfs nog een stapje verder gaan. ‘Ik vind het belangrijk om zoveel mogelijk te delen: wasmachines, gereedschap, deelauto’s.’ De kopgroep gaat over al deze onderwerpen nadenken hoe zij dit met elkaar en straks met alle bewoners kunnen gaan vormgeven.

Naast het oprichten van een vereniging en het vormgeven van de gemeenschappelijke ruimtes, gaat de kopgroep ook nadenken over hoe zij straks de leefgemeenschap gaan vormen. René van der Eng vatte dit mooi samen: ‘Er moet een cultuur komen waarbij er geen verplichting is maar dat mensen mee willen doen.’

De kopgroep gaat het komende jaar/jaren met alle genoemde punten aan het werk in kleinere werkgroepen en tijdens bijeenkomsten met de gehele kopgroep. Wanneer het complex wordt opgeleverd en de bewoners intrekken, is de basis van de gemeenschap al gelegd. En wij hopen van harte dat alle bewoners straks hetzelfde zeggen als Conny Boerlage zei tijdens de bijeenkomst: ‘Ik geloof dat ik hier op mijn plek zal zijn.'